Raad van Kerken Amsterdam

Nieuws – actualiteit

Onze volgende vergadering is op 16 juni 2016 om 19.30 uur  in de Basiliek van de H.Nicolaas, Prins Hendrikkade, Amsterdam

Zaterdag 21 mei: Themamiddag “Veranderd Nederland. Tussen angst en vertrouwen”

Wie belangstelling heeft en/of betrokken is bij de opvang van migranten en vluchtelingen  of bij interreligieuze contacten. in Amsterdam is van harte uitgenodigd voor de themamiddag ‘Veranderend Nederland – Tussen angst en vertrouwen’, zaterdag 21 mei, 13.30 – 18.00 uur op de zolder van de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A. De middag is georganiseerd door de beleidsgroep Versterken & Verbinden van de PKA, waarin zowel de voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam als de voorzitter van de Taakgroep Vluchtelingen participeren. De beleidsgroep wil met de deelnemers zoeken naar ideeen en praktische middelen om met meer vertrouwen samen te leven in veranderend Nederland. Het afwisselende programma biedt korte inleidingen door Welmoet Boender van het Leiden Islam Outreach Programma, Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid en Joke van Saane, hoogleraar Theologie en Godsdienstpsychologie aan de VU, groepsgesprekken, interactie en uitwisseling en een gezellige borrel na. Dagvoorzitter is Bart Cosijn. De middag is gratis, wel graag van tevoren aanmelden via verbinden@protestantsamsterdam.nl

 Zondag 22 mei  18.00 uur wake rond Homofobie,Bifobie en Transfobie Oude Kerk

Rond de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOBIT)  wordt in een wake stilgestaan bij alle verbale en non-verbale geweld jegens LHBT’ers dat hen marginaliseert, monddood maakt en uitsluit. De IDAHOBIT-wake vindt plaats op zondag 22 mei a.s. om 18.00 uur, in de Oude Kerk in Amsterdam (Oudekerksplein 13, ingang onder de toren). De kerk is om 17.30 uur uur open. De wake wil ruimte geven aan de eigen stem van LHBT’ ers, door henzelf over hun pijn door geweld, maar ook over hun hoop te laten vertellen. Twee getuigenissen vormen daarom het middelpunt van de wake. Nassr Eddine Gabriel Errami is een van hen, naast Esther van Vliet (medewerker EO en lid van de voorbereidingsgroep van de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst).

De wake wordt muzikaal omlijst door een koor voor de gelegenheid onder leiding van cantor Christiaan Winter en organist Dirk Visser. Voorgangers zijn de predikanten Jantine Heuvelink en Wielie Elhorst.

4 juni 2016 Slotbijeenkomst : Hoop voor de kerk in Syrie en Irak, oproep tot gebed

Kerken en christelijke organisaties houden een campagne voor een blijvende aanwezigheid van kerken en minderheden in Syrië en Irak. Iedereen wordt opgeroepen in eigen kring daar aandacht voor te vragen. Als Raad sluiten we ons daar graag bij aan.De campagne loopt tot 1 juni en als logo is een afgebroken kruis gekozen met de tekst: Hoop voor de kerk in Syrië & Irak. In onze vergadering van AV van maart hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de christenvervolging met name in Syrië. Wij hebben de kerken in Amsterdam  gevraagd om gebed en steun voor deze groep christenen in Syrië, Irak en de omliggende landen. Deze oproep is gedaan voor zondag 24 april. Voor de regelmatige updates over de campagne raadpleeg dan:
www.raadvankerken.nl;  www.hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl; www.opendoors.nl . De slotbijeenkomst is op 4 juni a.s.

5 juni 2016  Sacrale stenen? 13.30- 17.00 uur

Wat maakt religieuze gebouwen heilig? Op zoek naar een antwoord in interreligieus en interdisciplinair gesprek.  Het is duidelijk dat deze religieuze gebouwen voor velen iets bijzonders, uitzonderlijks of zelfs taboematigs hebben. Vaak wordt dit speciale karakter van gebouwen omschreven als ‘heilig’. Hoe kunnen we dat heilige nou eigenlijk begrijpen? Hoe wordt daar vanuit verschillende religieuze en niet-religieuze perspectieven naar gekeken? En hoe bepaalt dat heilige de omgang van mensen met een gebouw en met elkaar? Stimuleert het verbindingen tussen mensen of werpt het juist scheidslijnen op? Over deze vragen gaan we in gesprek met vertegenwoordigers vanuit islamitische, joodse, protestantse en oud-katholieke gemeenschappen, monumentenzorg en wetenschap.

Programma:13.30 Inloop met koffie 14.00 Opening en gespreksronde I: Marianne van Praag, Mohamed Ajouaou en Oskar Verkaaik in gesprek. 15.15 Pauze 15.30 Gespreksronde II: Mirjam Blott, Hans Uytenbogardt en Mattijs Ploeger in gesprek. 16.45: Birgit Meyer, slotwoord 17:00 Gelegenheid tot napraten en ontmoeting.

Datum/aanvangstijd: 5 juni 2016, 13.30 uur – Locatie: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam Toegang en aanmelding: aanmelding door overmaking van €7,50 (studenten: €5,-) op (oud-katholiek  kerkgebouw). NL63INGB0005319821, t.n.v. P.B.A. Smit, o.v.v. “Sacrale Stenen.”

EuroPride 23 juli – 7 augustus 2016

Van zaterdag 23 juli t/m zondag 7 augustus 2016 strijkt EuroPride neer in Amsterdam. Reden voor een groot aantal kerken waaronder de Protestantse Kerk Amsterdam en de organisatoren van de Gay Pride Kerkdienst om bezoekers ook namens de kerken welkom te heten in de stad met een regenboogvlag aan de kerkgebouwen. De deelnemers wordt een hart onder de riem gestoken. Veel van de deelnemers komen uit landen waar je nauwelijks openlijk homo kunt zijn, ook omdat kerken of andere religieuze overheden dit al dan niet actief tegenhoudt. De LHBT´s* staan stil bij wat wel en nog niet bereikt is in de strijd voor vrijheid e gelijkwaardigheid.

*Lesbisch, Homo-,Bi-, en Transgender.

Oecumenische sites/bladen

Graag wijzen wij u op enkele oecumenische tijdschriften. De landelijke Raad van Kerken geeft 3 x per jaar het “Oecumenisch Bulletin” uit. Wie zich daarop abonneert krijgt één keer per jaar het verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Het laatst verschenen nummer besteedt in het bijzonder aandacht aan de situatie van kerken en christenen in Syrie en Irak en aan vluchtelingen uit die landen. Het bulletin is ook te downloaden via de website van de Raad: www.raadvankerken.nl  Daarnaast verschijnt 2 x per jaar een special (Oecumenische Bezinning). De laatst verschenen special gaat over beleving van eucharistie en avondmaal.
Voor nadere informatie en bestelling kunt u contact opnemen met: rvk@raadvankerken.nl De oecumenische website, www.oecumenens.nl geeft ook een schat aan informatie en geeft ook een nieuwsbrief uit. Daarop kunt u zich via de site opgeven.

Daarnaast willen wij u wijzen op het Digitale Oecumenisch Theologische Tijdschrift (DOTT) “Perspectief”. Het is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
Met dit tijdschrijft wil de vereniging nieuwe en vernieuwende perspectieven voor de toekomst van de oecumenische beweging ontsluiten. Daartoe biedt het een platform voor theologische reflectie op de vragen die in de oecumenische beweging leven. Het richt zich daarnaast op de publicaties van oecumenische symposia en studiedagen.
Tot de redactie behoort o.a. Prof.dr.Peter-Ben Smit, vertegenwoordiger van de Oud Katholieke parochie in onze Raad.

Perspectief  verschijnt viermaal per jaar en is gratis te bekijken of te downloaden op de website van de vereinging: www.oecumene.nl . Zoek onder publicaties.

 

Laatste berichten

Contactadres:

secretariaat RvKA
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018 DR Amsterdam

Telefoon:

020 – 5353701
© RvK Amsterdam, 2010
realisatie: De Zalige Zalm & Plyworks Media